O klubie

„Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym co będzie, ale cieszą się chwilą obecną, jak mało kto potrafi”- de la Bruyere Jean (Vercors)

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Zdajemy sobie sprawę jak wiele trudności sprawia Państwu znalezienie odpowiedniej opieki i bezpiecznego miejsca dla waszych pociech. Z myślą o Was rodzice i Waszych dzieciach powstał Klub Malucha „Mądre główki”, w którym to Wasze dziecko otoczone będzie czułą i troskliwą opieką wykwalifikowanego personelu. Z naszej strony obiecujemy iż dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci przebywały w przyjaznej, kameralnej atmosferze, zbliżonej do domowej. Zapraszamy dzieci od 12 miesięcy.

Siedziba Klubu Malucha „Mądre główki” mieści się w Puławach, przy ul. Żeromskiego 18, w wolnostojącym piętrowym budynku. Do dyspozycji Klubu przeznaczone jest piętro z dwiema przestrzennym salami. Pomieszczenia te są kolorowe, odpowiednio wyposażone dydaktycznie oraz dostosowane do wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Spełniliśmy również wszelkie wymagania przeciwpożarowe oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Klub Malucha "Mądre Główki" , jest również zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych. Zabawki oraz meble posiadają certyfikaty i atesty przez co Wasze dzieci mają zapewnione warunki do bezpiecznej zabawy oraz prawidłowego rozwoju.

Oferujemy 3 posiłki: śniadania, obiady, podwieczorki.  Firma cateringowa z którą współpracujemy jest sprawdzoną i znaną marką cieszącą się ogromną renomą i uznaniem, dzięki czemu mamy pewność, że posiłki, które są do nas dostarczane będą smaczne i zdrowe oraz trafią w każde dziecięce podniebienie.

W ramach czesnego Klub Zapewnia i oferuje Państwa dzieciom:

 • małe grupy
 • zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe
 • elementy rytmiki
 • język angielski - nauka przez zabawę
 • gimnastykę z elementami korektywy
 • przedstawienia teatralne
 • krótkie wycieczki
 • bale
 • wizyty ciekawych ludzi
 • miłe i przyjazne otoczenie
 • bogate i nowe wyposażenie
 • bardzo dobre warunki bytowe i sanitarne
 • atrakcyjne zabawki i pomoce
 • częste spacery
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla rozwoju warunki edukacji
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji.

Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci w Naszym Klubie czuły się szczęśliwe i pogodne i aby wzrastały w przyjaznej atmosferze. Naszym celem jest dobro dzieci oraz przedłużenie im zacisza domowego.

        Klub Malucha „Mądre główki” to miejsce, które oferuje radosne spędzenie czasu i konstruktywną zabawę poprzez którą pragniemy rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość, wrażliwość i samodzielność. Szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych i gier dydaktycznych, które oferujemy Państwa dziecku, sprawi że już od najmłodszych lat będzie uczyło się ono współpracować w grupie, będzie rozwijało ukryte talenty i wyobraźnię oraz wykształci w sobie poczucie obowiązkowości, systematyczności, jakże ważnych cech charakteru. Kontakt z rówieśnikami oraz życzliwymi opiekunami sprawią, że żadne dziecko nie będzie się czuło samotnie. Klub wspiera rozwój osobowości dziecka, jego aktywność poznawczą i twórczą, daje możliwość samorealizacji, uczy akceptacji, tolerancji oraz jest otwarte na potrzeby dzieci i propozycje Rodziców. Mamy wielką nadzieję, iż przy współpracy z rodzicami uda nam się wspólnie stworzyć warunki na szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo, przez zabawę i wspólne odkrywanie świata.

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr IX/107/11 Rady Miasta Puławy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Miasto Puławy w roku kalendarzowym 2013 od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku gmina Miasto Puławy udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w Klubie dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 7,27na każde dziecko za każdy dzień pobytu w Klubie dziecięcym. W związku z otrzymywaną dotacją Klub dziecięcy zapewnienia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych - tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmikę, opiekę logopedyczną, naukę w formie zabawy, zajęcia manualno – plastyczne w każdym dniu obecności dziecka w Klubie dziecięcym.

        Wysokość miesięcznej dotacji uzależniona jest od obecności dziecka w Klubie dziecięcym”.